Trinity Nature je osmišljen sa ciljem da se resurs prirode koristi na najbolji mogući način, sa ciljem da se svaki naš korisnik oseti bolje i predstavlja veliki broj različitih aktivnosti u prirodi usmerenih na podizanje svesti o tome kako telo funkcioniše.