Fizička priprema
za sportiste i sportske timove

Trinity Sport Performance je segment u okviru Trinity koncepta usmeren na fiičku pripremu sportista i sportskih timova. Trinity tim je jedinstven po svom kompleksnom pristupu analizi tela i sportskog sistema, i bira najbolje metode i sredstva za postizanje postavljenog cilja. Kada je vaše telo = vaša karijera, izaberite najbolje!