Politika privatnosti

U cilju ostvarivanja zaštite podataka o ličnost privredno društvo Trinity Method doo Beograd, sa sedištem u Beogradu-Zvezdara, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 292, sprat 7, stan 32, matični broj:21783293, PIB:112987800 (u daljem tekstu: Trinity Method) usvaja i javno objavluje ovu Politiku privatnosti. Cilj ove Politike privatnosti je da transparentan i razumljiv način informiše lica na koja se podaci odnose o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade njihovih ličnih podataka od strane Trinity Method, kada Trinity Method obrađuje podatke o ličnosti u ulozi rukovaoca (u daljem tekstu: „Trinity Method“ ili bilo koja lična zamenica).

Ova Politika privatnosti pruža informacije o svim podacima koje prikupljamo od lica na koja se podaci odnose, posebno imajući u vidu podatke koje Trinity Method prikuplja kada lica na koja se podaci odnose pristupe internet stranici: https://trinity-method.com/

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su ime ili identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta (u daljem tekstu „PD“). 

Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Rukovalac je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje (u daljem tekstu „Rukovalac“ ili„Trinity Method“ ili bilo koja lična zamenica).

Obrada podataka o ličnost je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

akonski okvir za uređenje zaštite podataka o ličnosti predstavlja Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da se na Trinity Method internet stranici nalazi veza ka drugim internet stranicama, Trinity Method nije dužan i neće biti odgovoran za načine na koje lica koja upravljaju tim internet stranicama prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, te s tim u vezi Trinity Method ne možemo snositi odgovornost za zaštitu privatnosti korisnika i lica na koje se podaci osnose na tim internet stranicama.

Način prikupljanja PD i pravni osnov za prikupljanje PD

Sve informacije koje Trinity Method  prikupljam dobija direktno od lica na koje se podaci odnose i to na sledeći način:

Sve PD lica na koja se podaci odnose se čuvaju kao poverljive i to njihovim pohranjivanjem na adekvatan način. 

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu PD, Trinity Method obrađuje PD lica na koja se podaci odnose po sledećim pravnim osnovima:

Obavezno je dostavljanje samo onih PD koje Trinity Method prikuplja za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje PD po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko se odlučite da nam ove podatke ne otkrijete, u određenim situacijama Trinity Method neće biti u mogućnosti da realizujemo pravni posao u kojem biste Vi učestvovali. Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju Trinity Method prikuplja PD lica na koja se podaci odnose, a o čemu će Trinity Method obavestiti lice na koja se podaci odnose u svakom konkretnom slučaju, a pre započinjanja obrade. 

Podaci koji se prikupljaju

Trinity Method prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva lica na koja se podaci odnose.

Kontaktiranjem putem dostupnih kontakt podataka – adresa elektronske pošte, telefon, putem drugih pružaoca usluga informacionog društva I to na sledeći način:

PD koji se prikupljaju:

Svrha obrade:

Pravni osnov za obradu: Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose.

Rok čuvanja: dok traje pravni odnos sa licem na koje se podaci odnose i dok traju zakonske obaveze čuvanja PD rukovaoca.

Mere zaštite: podaci koji se prikupljaju se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena lozinkom koja se menja i proverava na redovnom – kvartalnom nivou i pristup bazi podataka je ograničen na lica koja imaju obavezu čuvanja poslovne tajne. 

Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Trinity Method ne iznosi PD u druge države ili međunarodne organizacije.

Prijavljivanje na newsletter radi direktnog oglašavanja – adresa elektronske pošte i to na sledeći način:

Pri čemu lice na koje se podaci odnose ima mogućnost da u svakom trenutku izabere da se njegovi lični podaci ne obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja.

PD koji se prikupljaju:

Svrha obrade:

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

Pravni osnov za obradu IP adrese je salgasnost lica na koji se podaci odnose. Prilikom svake posete Internet stranice korisnik ima mogućnost da odbijete suglasnost na koji način gore navedeni podaci korisnika, a koji podaci mogu biti i PD, se neće obrađivati, na koji način korisniku može biti uskraćena mogućnost za pristupanje Internet stranici. Ovako prikupljeni podaci se ne prenosi trećim licima, privremeno se čuvaju i to u trajanju od 11 meseci a u roku od 11 meseci se automatski brišu. 

Korišćenje kolačića

Http cookies (u daljem tekstu: „kolačići“) su informacije koje se sakupljaju na osnovu pristupne tačke vezivanja – IP adrese korisnika servisa ili usluga informacionog društva i koje služe Trinity Method da prilagodi sadržaj servisa ili usluga informacionog društva prema pristupnim tačkama vezivanja, odnosno IP adresama.

„Kolačići“ su tekstualne datoteke, koje se čuvaju na računaru korisnika koji putem IP adrese, odnosno tačke vezivanja, pristupa servisu ili uslugama informacionog društva odnosno Trinity Method. Nakon prihvatanja „kolačića“, prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva „kolačići“ se koriste radi prilagođavanja sadržaja koji takvi servisi ili usluge informacionog društva nude.

Korisnik koji ne želi da koristi „kolačiće“ može to sprečiti prilikom pristupa servisu ili uslugama informacionog društva. U tom slučaju, određeni sadržaji servisa ili usluga informacionog društva mogu biti nedostupni ili delimično dostupni.

Lice koje koristi servis ili uslugu informacionog društva na sledeći način može sprečiti upotrebu hhtp cookies – kolačića na uređaju sa kog pristupa:

Internet Explorer:https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesGoogle Chrome: https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042 

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Adobe (flash cookies): https://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Trinity Method koristi kolačiće za sledeće svrhe:

Gugl analitika

Za potrebe prilagođavanja naše internet stranice, koristimo Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. (“Gugl”). U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o korisnikovom korišćenju internet stranice Trinity Method:

Podaci se koriste za upoznavanje korisničkog ponašanja I potreba, kao I interesovanja – da bi se u skladu sa tim unapredila I prilagodila Trinity Method usluga. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet korisnika. IP adresa korisnika neće biti povezana sa drugim podacima Gugla.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Gugl Analitikom korisnik može da pronađe na internet stranici Gugl Analitike.

Prava lica na koja se podaci odnose

Kada se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koja se podaci odnose, Trinity Method u svakom u trenutku može licu na koje se podaci odnose pruži sledeće informacije:

Vi, kao lice na koga se podaci odnose imate pravo da:

Za korišćenje vaših prava, kao i za dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti možete koristiti sledeću adresu elektronske pošte: office@trinity-method.com

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 13.05.2022. godine.

Trinity Method zadržava pravo da vrši izmene i dopune ove Politike privatnosti. Sve izmene i dopune će biti objavljivane na sledećem hiperlinku: https://trinity-method.com/politika-privatnosti

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije, upite i rezervacije.

Blank Form (#3)

*Obavezno popuniti

Kontaktirajte nas

Blank Form (#3) (#5)

*Obavezno popuniti

Uloguj se

Registrujte se

Vaši lični podaci biće upotrebljeni tako da vaše iskustvo na ovom veb-sajtu bude ugodnije, za upravljanje pristupom vašem nalogu i u druge svrhe kao što je opisano u tekstu Politika privatnosti.

All rights reserved © Trinity Nature

Designed & developed by: